Cần Thợ Nails Ở Lake Charles, Louisiana

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Louisiana

Moderator: Anonymous

Post Reply
can tho nails gap

Cần Thợ Nails Ở Lake Charles, Louisiana

Post by can tho nails gap » Sun Mar 15, 2020 1:19 am

Cần Thợ Nails Ở Lake Charles, Louisiana
Em chào mấy anh chị, tiệm em ở Lake Charles đang cần thêm nhiều thợ nails cho Location 2 mới Remodel cách 5 phút. Tiệm rất đông khách quanh năm, không có mùa vắng. Income thợ CTN tiệm em sau khi chia luôn hơn $1300/ 6 ngày, thợ bột luôn trên $1500 - $1800/ 6 ngày. Tiệm có rất nhiều đồ chơi design và rất đầu tư supply, không sợ thiếu. Có Receptionist chia turn công bằng, và có người dọn dẹp. Tụi em sẵn sàng train cho anh chị muốn làm design để có thêm income, vì tiệm bột rất nhiều, khách chịu chi cho design. Chân tay 90% là bột màu và sơn gel / shellac, rất ít khách sơn thường. Anh chị muốn thay đổi chỗ làm thì vui lòng gọi cho Hà (337)2636748. Em cảm ơn!