Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Nguồn Khách Ổn Định Income Cao

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang New Jersey

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Nguồn Khách Ổn Định Income Cao

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 9:00 am

Cần thợ nail gấp. Tiệm Viva Nails in 260 Main St, Keansburg, NJ -07734. Cần thợ nam/ nữ đều ok cần thợ everything và tay chân nước. Ưu tiên thợ có kinh nghiệm có trách nhiệm trong công việc. Tiệm làm 6 ngày/ tuần chủ nhật đóng cửa. Tiệm gần biển, khách rất đông, gần đường lớn, khách Mỹ trắng, khách sang trọng, giá nails cao, good tip. Ở xa thì sẽ sắp xếp chỗ ở. Tiệm làm vui vẻ không khí gia đình, không tranh giành, chủ dễ chịu công bằng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 646-520-6949. Thank you!

Viva Nails | 260 Main St, Keansburg, NJ -07734