Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang New Jersey

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Thu Nhập Ổn Định Quanh Năm

Post by milong » Thu Jan 17, 2019 8:55 am

Tiệm Vie Voo Nails In 147 Pierce St Somerset, NJ 08873. Cần thợ nail có kinh nghiệm có trách nhiệm biết làm bột, chân tay nước, làm everything càng tốt, chủ sẵn sàng giúp nếu tay nghề chưa vững. Tiệm nằm khu shopping center, khu đông đúc khách walk in nhiều, giá cao, tip good. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Môi trường làm việc thông thoáng an toàn , không khí vui vẻ thân thiện, khỏi cần sợ giành turn hay mistreat. Mọi chi tiết xin liên lạc: 908-420-1811 (C) Anh Đạt, hoặc 732-356-9888 W. Nếu không nghe máy xin để lại tin nhắn.

Vie Voo Nails |147 Pierce St Somerset, NJ 08873