Bán Tiệm Phở Ở Fortworth TX

Chuyên Sang Nhượng, Bán, Cho thuê các loại cơ sở thương mại trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
tre247online
Posts: 27
Joined: Fri Apr 05, 2019 1:15 pm

Bán Tiệm Phở Ở Fortworth TX

Post by tre247online » Sat Sep 21, 2019 11:21 am

Bán Tiệm Phở Ở Fortworth TX
Cần sang tiệm Pho house location ở thành phố Fortworth TX. Tiệm Mới hoạt động gần 3 năm, rất sang trọng, gần hãng máy bay Lockheed, khách đông. Income $800.000/ năm. Thật lòng mua và muốn biết thêm information xin liên lạc:  682-553-4657.

tre247online
Posts: 27
Joined: Fri Apr 05, 2019 1:15 pm

Re: Bán Tiệm Phở Ở Fortworth TX

Post by tre247online » Sat Sep 21, 2019 11:22 am

Image

tre247online
Posts: 27
Joined: Fri Apr 05, 2019 1:15 pm

Re: Bán Tiệm Phở Ở Fortworth TX

Post by tre247online » Sat Sep 21, 2019 11:22 am

Image

Post Reply