Cần Gấp Người Phụ Bếp, Không Cần Kinh Nghiệm In South Carolina

Moderator: Anonymous

Post Reply
Miyami
Posts: 6
Joined: Thu Mar 07, 2019 2:21 am

Cần Gấp Người Phụ Bếp, Không Cần Kinh Nghiệm In South Carolina

Post by Miyami » Thu Mar 07, 2019 2:24 am

Nhà Hàng MIYAMI In South Carolina, Cần gấp người phụ bếp, không cần kinh nghiệm, có chỗ ở, Bao lương. mọi chi tiết xin liên lạc để biết thêm: 843-260-6364.