Cần Thợ Nail Làm Việc Ở Hope Mills, NC

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang North Carolina

Moderator: Anonymous

Post Reply
jobsnails
Site Admin
Posts: 26
Joined: Tue Jan 08, 2019 2:11 pm

Cần Thợ Nail Làm Việc Ở Hope Mills, NC

Post by jobsnails » Wed Jan 13, 2021 2:06 pm

Tiệm rất đông khách, chủ trẻ để tính, không khí làm việc thỏa mái , vui vẻ như người nhà , không có tranh giành khách . Cần thợ nails lam co tam ,nhanh nhẹn làm Par-time or full time , đặt biệt tiệm có làm permanent make up, eyelash extensions, ai muốn học hỏi trào đòi thêm tay nghề , tiệm có bao luơng tùy theo tay nghề.
Liên hệ 626-782-8145 . Mr- Bao
Legion Nails & Spa
4251 Legion Rd , Ste 117
Hope Mills, NC 28348
626-782-8145