Cần Thợ Nail Biết Làm Everything Bao Lương $1000/ Tuần Trên Ăn Chia

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Mississippi

Moderator: Anonymous

Post Reply
baonail
Posts: 28
Joined: Fri Jan 11, 2019 2:43 am

Cần Thợ Nail Biết Làm Everything Bao Lương $1000/ Tuần Trên Ăn Chia

Post by baonail » Mon Jan 06, 2020 1:01 pm

Em đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn k đẹp. Cần anh chị nào biết làm tất cả về tiệm em. E bao lương 1k 1 tuần hơn ăn chia ạ. Nhà cách tiệm 7’, có sân đá bóng vào chủ Nhật. Có anh chị nào muốn đi liên hệ e nhe. Tiệm em ở Mississippi

Image

Inbox: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033972202982