Cần sang Tiệm nail vùng Tallahassee, Florida

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
baotre
Posts: 39
Joined: Fri Jan 18, 2019 1:47 am

Cần sang Tiệm nail vùng Tallahassee, Florida

Post by baotre » Mon Oct 26, 2020 2:32 pm

Cần sang Tiệm nail vùng Tallahassee, Florida. Regal Nail trong Wal Mart. 700 soft, 6 ghế spa pedicures và 8 bàng nail.
Khung Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Regal white concept. Mới Renew lease. Cần sang vì không có người trong côi.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng call or text Nick (850) 322-5958.
Image
Image
Image