Cần bán tiệm Nail ở fort worth TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
baotre
Posts: 39
Joined: Fri Jan 18, 2019 1:47 am

Cần bán tiệm Nail ở fort worth TX

Post by baotre » Mon Feb 24, 2020 1:31 pm

Cần bán tiệm Nail ở fort worth TX.
Tiệm nằm trong khu chợ, Walmart,Sam's, Aldi, Target,& gần Ridgmar Mall. Good location parking lot rộng thoải mái, tiệm rất đẹp. Tiệm có 7 ghế & 6 bàn , 1 phòng wax facial & 1 phòng ăn. Rent rẻ $2,108.33 nước free, income good giá Nails cao. Mỹ trắng 65% & Mể 30% , tiệm mở được 10 năm. Có lượng khách ổn định, nhiều khách walk -in.
Giá $85,000.
Xin gọi (817)823-1155.