Cần Sang Tiệm Nail Ở Austin, TX

Đăng Tin Bán Tiệm Nail Trên 50 Tiể Bang Hoa Kỳ

Moderator: Anonymous

Post Reply
baotre
Posts: 26
Joined: Fri Jan 18, 2019 1:47 am

Cần Sang Tiệm Nail Ở Austin, TX

Post by baotre » Sun Oct 11, 2020 2:10 am

Cần Sang Tiệm Nail Ở Austin, TX Giá $60K
Vì thiếu người trông coi, chúng tôi cần sang tiệm nail ở Austin, TX giá chỉ $60k. Tiem rong 1000 sqft, co 6 ban, 7 ghe, 1 phong an , 1 phong waxing, 1 phong supply, Supply day du, parking rong rai. Rent $1927/month, free nuoc. Tiem sau mua covid khong co income. Tiem moi remodel 1 nam ruoi nen rat sach se va do con rat moi.
Boss Nails at 8120 research blvd suite 107, austin tx 78758. Tiem co website bossnailsaustin. com Khu mix, khach sang de tinh, gia nail cao. tip hau. That long xin lien lac de biet them info (512) 931 1732.

Image
Image
Image
Image
Image